30 dní na vrátenie peňazí

Špecifikácia služby Skúškové obdobie
 
Zmluvné strany
Spoločnosť RAVAL TRADE, s.r.o., so sídlom Mojmírova 1A/4935, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 15495/T, 
IČO: 36 266 108 ako poskytovateľ (ďalej ako „poskytovateľ“) ponúka službu „Skúškové obdobie“ (ďalej ako „služba“) svojim zákazníkom (ďalej ako  „objednávateľ“), ktorú môžu využiť po kúpe vybraných spotrebičov v termíne 15.1.2019 až 28.2.2019 (ďalej ako  „výrobok“), a to najneskôr do 30 dní od prevzatia výrobku.
 
 
Popis služby

Poskytovateľ na základe kúpy výrobku, na ktorý sa služba „Skúškové obdobie“ vzťahuje, v termíne 15.1.2019 až 28.2.2019 zaručuje objednávateľovi možnosť do 30 dní od prevzatia výrobku objednávateľom výrobok vrátiť, ak s ním nebol spokojný. Služba platí výhradne na vybrané výrobky, ktoré sú na internetovom obchode www.bekoshop.sk označené ikonou služby:

 

Ako uplatniť 30 dňovú lehotu na vrátenie?
Objednávateľ svoj zámer o využití služby oznámi poskytovateľovi prostredníctvom emailu: reklamacie@bekoshop.sk a zašle výrobok v originálnom obale na adresu RAVAL TRADE s.r.o., Mojmírova 1A/4935, 921 01 Piešťany. Výrobok musí byť doručený nepoškodený a kompletný. V prípade akýchkoľvek otázok k tejto službe môžete kontaktovať našich odborníkov na tel.č. +421 902 943 308.
 
 

Podmienky využitia služby

Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu, teda umožniť objednávateľovi bezplatné vrátenie výrobku, iba v prípade keď:

 

Garancia vrátenia peňazí

V prípade splnenia podmienok využitia služby poskytovateľ garantuje vrátenie plnej ceny za výrobok.

 

Definícia stavu výrobkov, ktorých sa služba týka

Pôvodný stav

 

Nevyhovujúci stav

 

Platnosť a účinnosť je do 28. 2. 2019.

 

BEKOSHOP © 2019 Kontaktujte nás | Môj účet | Reklamácie | Obchodné podmienky